Restituire

Condiţii de restituire

Când se restituie tariful de transport
În cazuri de:

1. renunţare la efectuarea călătoriei integral însă numai pentru porţiunea de traseu neparcursă,
2. întreruperi de circulaţie,
3. suprimări de masini;
4. pierderea legăturilor;
5. îmbolnăvire în parcurs;
6. nelivrarea coletului la adresa corecta(din vina transportatorului)

Pretențiile pentru pierderea sau avarierea mărfii se formulează de expeditor sau destinatar față de transportator, în scris la reclamatii@romania-anglia.ro.

La cererea prin care se formulează pretențiile trebuie anexate conosamentul sau scrisoarea de trăsură, precum și actele respective, care dovedesc pierderea sau avarierea mărfii din vina transportatorului.

Pretențiile prezentate trebuie să fie examinate de către transportator în termen de 3 luni de la primirea lor.

Reclamatie